kmbro สสจ.บุรีรัมย์ 

เว็บไซต์จัดการความรู้ด้านสารสนเทศ 

 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

...


บริการสารสนเทศ

แบ่งตามประเภทต่างๆ

datacenter

 Untitled Document
เอกสารประกอบการประชุมฟื้นฟูการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปี 2559 (หลักสูตรสำหรับ รพ.สต.)
หมวด43 แฟ้ม  > เอกสาร/คู่มือ 

 เอกสารและ power point ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพประชาชน ให้มีคุณภาพ และสะท้อนการเข้าถึงบริการของประชาชน ประจำปี 2559

หลักสูตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์แพทย์ชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

download  ทั้งหมด   คลิก

เนื้อหา
เอกสาร
power point
01. คู่มือ การจัดการข้อมูล การบันทึกข้อมูล และระบบสารสนเทศการให้บริการสุขภาพประชาชนฯ ประจำปี 2559 (คู่มือ ฉบับเต็ม) download download
 02. แบบตรวจสอบ (Check list) การปรับปรุงข้อมูล HOSxP PCU download download
 03.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 download  
 04. MIS กับ จริยธรรมการบันทึกข้อมูล download  
 05. การจัดการ บันทึกและตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบ Key In (Report) ตัวชี้วัดกระทรวง PA (เขต 9) Service plan (เขตและกระทรวง) QOF, P4P และตัวชี้วัดจังหวัด    
 06. การจัดการข้อมูล
การส่งออกและตรวจสอบข้อมูลประเภทแฟ้มสะสม (Person, Chronic, Village) เพื่อ cleansing ข้อมูลที่มีการปรับปรุง
- การส่งออกและตรวจสอบบข้อมูลแฟ้ม EPI, ANC
- การจัดการข้อมูลพระภิกษุ (Prename)
download download
 07. การจัดการและบันทึกการตายทุกลุ่มอายุ (แม่ตาย ทารกตาย ตายจากอุบัติเหตุทางถนนและ 19 สาเหตุ ตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง จมน้ำตาย ตายด้วย COPD และตายด้วย Sepsis) download
 
 
download
 08. การจัดการและบันทึกพัฒนาเด็ก 0-5 ปี ใน HOSxP และ specialpp  
download
 09. การจัดการ บันทึกและตรวจสอบข้อมูลการฝากครรภ์ และการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น
 10. การจัดการ บันทึกและตรวจสอบข้อมูลเด็กอ้วนและเริ่มอ้วน download download
 11. การจัดการข้อมูล มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมองและหัวใจ download
 
download
 12. การใช้งาน ThaiCVDRisk download
 13. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ
- สมรรถนะผู้สูงอายุ (การทำกิจวัตรประจำวัน การดูแลระยะยาว)
- โรคที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ (เบาหวาน ความดัน สุขภาพช่องปาก สุขภาวะทางตา : รวมทั้งการค้ดกรอง/ผ่าตัดตาต้อกระจก hosxp-vision2020)
- กลุ่ม Geriatric syndrome (สมรรภาพทางสมอง โรคซึมเศร้า โรคข้อเข่าเสื่อม ภาวะหกล้ม การกลั้นปัสสาวะ ภาวะโภชนาการ และปัญหาการนอน)
- ข้อมูลคนพิการ (HOSxP - COCR9-specialPP)
- ข้อมูลการคัดกรองพระภิกษุสงฆ์
- ข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคัดกรองสารเคมีในเกษตรกร
download download
 14. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ service plan สาขาไต และจิตเวช
- CKD Clinic
- ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการ
- ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
download download
 15. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ service plan สาขาทันตกรรม
- อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก
- รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
download download
 16. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ service plan สาขา ตา ด้วยการค้ดกรองตาต้อกระจก (HOSxP - Vision2020)
 
download
 
download
download
 17. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ service plan สาขาแพทย์แผนไทย
- การรับบริการผู้ป่วยนอกแพทย์แผนทไทยและแพทย์ทางเลือก
- การให้บริการนวด อบ ประคบสมุนไพร
- การจ่ายยาสมุนไพร
- การบริบาลหญิงหลังคลอด
download download
18. บทสรุปการเปลี่ยนแปลง และงานเร่งรัดที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ในปี 2559   download


 

 
เอกสารแนบ :                  
เขียนโดย : admin วันที่เขียน 2016-02-28 21:45:20
แสดงความคิดเห็น

รายละเอียด :
ชื่อ :
code : kmbro ใส่ code ให้ถูกต้องครับ