kmbro สสจ.บุรีรัมย์ 

เว็บไซต์จัดการความรู้ด้านสารสนเทศ 

 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

...


บริการสารสนเทศ

แบ่งตามประเภทต่างๆ

datacenter

 Untitled Document
เอกสารประชุมพัฒนาคุณภาพระบบและสารสนเทศประชากรต่างชาติ/ต่างด้าว
หมวดทั่วไป > เอกสาร/คู่มือ 

Power Point - เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศประชากรต่างด้าว

สำหรับ  โรงพยาบาล  รพ.สต.  ศูนย์แพทย์ชุมชน  และศูนย์บริการสาธาณสุข

 
เอกสารแนบ : PowerPoint Present-HOS-24-06-2559.rar    PowerPoint Present-PCU-27-06-2559.rar             
เขียนโดย : tee.un วันที่เขียน 2016-06-28 13:45:41
แสดงความคิดเห็น

รายละเอียด :
ชื่อ :
code : kmbro ใส่ code ให้ถูกต้องครับ