kmbro สสจ.บุรีรัมย์ 

เว็บไซต์จัดการความรู้ด้านสารสนเทศ 

 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

...


บริการสารสนเทศ

แบ่งตามประเภทต่างๆ

datacenter

 Untitled Document
เอกสารประกอบการอบรม การฟื้นฟูการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2560
หมวด43 แฟ้ม  > เอกสาร/คู่มือ 

 

 

 
เอกสารแนบ :                  TMTrb.php
เขียนโดย : teerasak วันที่เขียน 2017-11-06 16:04:59


ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ :1

ขอบคุณครับ
ชื่อ : รพ.สต.ร่อนทอง วันที่เขียน : 2017-02-14 10:12:54
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ :2

ขอบคุณครับ
ชื่อ : IT สสจ.สมุทรสาคร วันที่เขียน : 2017-03-17 21:54:45
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ :3

รพ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ขออนุญาต นำไปศึกษาครับ <