kmbro สสจ.บุรีรัมย์ 

เว็บไซต์จัดการความรู้ด้านสารสนเทศ 

 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

...


บริการสารสนเทศ

แบ่งตามประเภทต่างๆ

datacenter

 Untitled Document
การประมวลจัดสรรเงินแพทย์แผนไทย(สปสช) งวดที่ 1
หมวดOPPP Individual สปสช. > ข่าวแจ้งเพื่อทราบ 

ประกาศ ข่าวด่วนเรื่องการให้บริการแพทย์แผนไทย และยาแพทย์แผนไทย

ปี 57 นี้ บริการแพทย์แผนไทย (นวด อบ ประคบ และทับหม้อเกลือ) รวมทั้งการมใช้ยาแผนไทย

ใช้ข้อมูลจาก 21 แฟ้ม ในการจัดสรรเงิน จึงขอความร่วมมือทุกแห่งด้งนี้

1. สำหรับ รพ.และ cup split ทุกแห่ง ขอให้ส่งข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ ก.ค. เป็นต้นมา เข้า PROVIS และต่อไปให้ส่งเข้าทุกเดือน

2. สำหรับ รพ.สต. ข้อมูล เดือน 7-11 จะใช้จากที่ upload zip เข้า datacenter เดือนต่อไป ขอให้ upload เข้า provis ด้วย

3. ขอให้ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการ ในเว็บแพทย์แผนไทย หากไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้แจ้งกลุ่มงาน คบส. และ ยุทธศาสตร์ ฯ ภายในไม่เกินวันที่ 13 ธ.ค.นี้

4. ให้ตรวจสอบรายการยาแพทย์แผนไทย ว่ารหัส 24 หลักถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะแนบมาให้ภายหลัง ทั้งนี้ สสจ.จะเริ่มประมวลผลงานการให้บริการ ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.56 ในวันที่ 16 ธ.ค.56 เป็นต้นไป เพื่อรวบรวมส่งให้ สปสช.ภายในวันที่ 20 ธ.ค.56

สามารถตรวจสอบการประมวลผลแพทย์แผนไทยได้ที่ เว็บ  203.157.162.5/panthai

 
เอกสารแนบ :                  
เขียนโดย : admin วันที่เขียน 2014-01-14 11:17:07
แสดงความคิดเห็น

รายละเอียด :
ชื่อ :
code : kmbro ใส่ code ให้ถูกต้องครับ