kmbro สสจ.บุรีรัมย์ 

เว็บไซต์จัดการความรู้ด้านสารสนเทศ 

 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

...


บริการสารสนเทศ

แบ่งตามประเภทต่างๆ

datacenter

 Untitled Document
แนวทางสำหรับผู้ปฏิบ้ติ เรื่องที่ 2 การจัดการข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบ (type area = 1,3) ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบหลายหน่วยบริการ
หมวดOPPP Individual สปสช. > ความรู้ทั่วไปๆ 

 แนวทางสำหรับผู้ปฏิบ้ติ เรื่องที่ 2 การจัดการข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบ (type area = 1,3) ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบหลายหน่วยบริการ


จากปัญหาการรวมข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบ จังหวัดบุรีรัมย์มีประขากรตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 1,602,166 คน แต่จากข้อมูล 21 แฟ้ม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 มีประชากร 1,708,357 คน โดยมีประชากรสูงกว่าประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 106,191 คน ทั้งนี้เนื่องมาจาก มีการกำหนดประชากรในเขตรับผิดชอบซ้ำซ้อนกัน กล่าวคือ 1 คน มีการกำหนดเป็นประชากรในเขตรับผิดชอบ (type area 1,3) มากกว่า 1 แห่ง จึงขอให้ทุกแห่งตรวจความซ้ำซ้อนของประชากร และปรับปรุงสถานะการอยู่อาศัยให้ถูกต้อง ตามแนวทางตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ : factsheet2.pdf                 
เขียนโดย : admin วันที่เขียน 2014-02-16 20:01:21
แสดงความคิดเห็น

รายละเอียด :
ชื่อ :
code : kmbro ใส่ code ให้ถูกต้องครับ