kmbro สสจ.บุรีรัมย์ 

เว็บไซต์จัดการความรู้ด้านสารสนเทศ 

 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

...


บริการสารสนเทศ

แบ่งตามประเภทต่างๆ

datacenter

 Untitled Document
แนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติ เรื่องที่ 3 การบันทึกการเยี่ยมบ้านให้สอดคล้องกับการให้รหัส
หมวดOPPP Individual สปสช. > ความรู้ทั่วไปๆ 

 เนื่องจากได้รับคำแนะนำในการให้รหัส กลุ่มไปให้บริการในชุมชน ไม่ต้องลงรหัส

หรือการวินิจฉัยใดๆ ซึ่งตามแนวทางเดิมที่ให้ลงรหัส Z ไปก่อนนั้นไม่ถูกต้อง เพราะ Z ใช้สำหรับการให้บริการส่งเสริมป้องกันในหน่วยบริการ จึงขอเปลี่ยนเป็นไม่ต้องลงวินิจฉัยใดๆ และให้ดำเนินการตามแนวทางต่อไปนีั ทั้งนี้ ตั้งแต่ 14 ก.พ.57 เป็นต้นไป ส่วนรายเก่าไม่ต้องแก้ไขใดๆ

 
เอกสารแนบ : factsheet3.pdf                 
เขียนโดย : admin วันที่เขียน 2014-02-16 20:03:15
แสดงความคิดเห็น

รายละเอียด :
ชื่อ :
code : kmbro ใส่ code ให้ถูกต้องครับ